BIRO INSURAN

BIRO INSURAN

 

AHLI JAWATANKUASA

Sekretariat-Ketua Biro

VISI

  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaiki ekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.

 

MISI

  1. Mendapatkan sebutharga insuran yang terbaik untuk perjalanan kerajaan yang boleh dimanfaatkan oleh ahli-ahli