BIRO KEAHLIAN & PEMANTAUAN

BIRO KEAHLIAN & PEMANTAUAN

 

AHLI JAWATANKUASA

Datin Hajar Binti Abdul Rahman

VISI

  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaiki ekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.

 

MISI

  1. Membantu ahli-ahli dalam memasarkan pakej-pakej pelancongan melalui Road Show atau Tourism Fair.
  2. Mengemaskinikan data serta maklumat ahli berdasarkan bilangan pekerja, aset terkumpul, turnover dll.
  3. Mengeluarkan satu buku yang berisi maklumat mengenai penerangan terkini Persatuan BUMITRA MALAYSIA yang meliputi Visi & Misi serta keistimewaan sekiranya menjadi ahli.
  4. Menghantar borang keahlian kepada syarikat-syarikat yang layak serta berpotensi.
  5. Mengadakan kerjasama dengan lain-lain biro bagi mengendalikan Travel Fair, Konvensyen, Dialog, Seminar dll.