BIRO KEBAJIKAN, SOSIAL & SUKAN

BIRO KEBAJIKAN, SOSIAL & SUKAN

 

AHLI JAWATANKUASA

  1.  – Ketua Biro - Hjh Maszalina Joo Abdullah

  2. – AJK

 

VISI

  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaiki ekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.

  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.

MISI

  1. Memelihara, meningkat dan mengukuhkan hubungan antara ahli-ahli yang berdaftar di bawah Perlembagaan BUMITRA MALAYSIA.

  2. Memupuk semangat kerjasama dan perihatin antara ahli-ahli BUMITRA MALAYSIA ke arah pembentukan satu organisasi bangsa Melayu yang bersatu padu.

  3. Mengukuhkan jaringan (networking) dengan agensi-agensi Kerajaan, badan-badan bukan kerajaan (NGO), sektor swasta serta agensi dan pertubuhan yang berkait rapat dengan halatuju BUMITRA MALAYSIA.

  4. Memperkasakan komuniti (Community Empowerment) antara ahli-ahli BUMITRA MALAYSIA.