BIRO TEKNOLOGI MAKLUMAT

BIRO TEKNOLOGI MAKLUMAT

 

AHLI JAWATANKUASA

Sekretariat BUMITRA MALAYSIA.

VISI

  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaiki ekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.

 

MISI

  1. Melakukan penambahbaikan dengan memfokus kepada peranan perhubungan di mana Teknologi Maklumat akan menjadi satu instrumen ke arah penambahbaikan ini.
  2. Menggalakan pengusaha pelancongan bumiputera menceburi/mendalami bidang IT .
  3. Mempertingkatkan pengetahuan ahli & pekerja dalam bidang IT .
  4. Membantu ahli-ahli memperluaskan jaringan menerusi pembinaan laman web dan menyediakan pekerja mahir bagi tugas penyelenggaraan bulanan.
  5. Menyelia dan mengemaskini laman web BUMITRA MALAYSIA