WAKIL SABAH & SARAWAK

WAKIL SABAH & SARAWAK

 

AHLI JAWATANKUASA

 

  1. Tn. Hj Jahar Bin Hj Sulaiman – Wakil Sabah & WP Labuan

  2. Tn. Hj Wan Muhd Fahruzzi Wan Abdul Wahab – Wakil Sarawak

 

VISI

 

  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaikiekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.

  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.

MISI

  1. Merapatkan hubungan di antara ahli-ahli di Semenanjung dengan Sabah & Sarawak