Pendaftaran Ahli BUMITRA

Pendaftaran Ahli BUMITRA

Jenis-jenis Pendaftaran

Ahli Bersekutu & Gabungan

RM 200
Setahun
  • Yuran Kemasukan : RM 500
  • Ahli Bersekutu adalah terbuka kepada mana-mana badan perniagaan yang bukan Agensi Pengembaraan atau operator pelancongan dan perniagaan tersebut berhubung kait atau tergolong dalam industri pelancongan dan keseluruhan ekuiti dimiliki oleh 100% oleh kaum bumiputera.
  • Ahli Gabungan adalah terbuka kepada Persatuan-persatuan bumiputera yang berhubung kait dengan industri pengembaraan dan pelancongan yang berdaftar dengan Pendaftar Pertubuhan Malaysia.
Pilih Ahli Bersekutu & Gabungan

Ahli Biasa

RM 250
Setahun
  • Yuran Kemasukan : RM 500
  • Ahli Biasa adalah terdiri dari Agensi-agensi Pengembaraan atau Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.
Pilih Ahli Biasa
Direkomen

Ahli Cawangan

RM 150
Setahun
  • Yuran Kemasukan : Tiada
  • Keahlian Cawangan terbuka kepada Cawangan-cawangan Ahli Biasa dan Cawangan-cawangan tersebut telah berdaftar dengan Kementerian Pelancongan & Kebudayaan Malaysia. Cawangan-cawangan tersebut juga mestilah dimiliki oleh 100% oleh kaum bumiputera.
Pilih Ahli Cawangan