NAIB PRESIDEN EKONOMI & PROJEK KHAS

NAIB PRESIDEN EKONOMI & PROJEK KHAS

 

AHLI JAWATANKUASA

Hjh. Ida Riswana Idris

VISI

  1. Meningkatkan penglibatan bumiputera di dalam industri pelancongan bagi memperbaiki ekonomi serta melahirkan pengusaha-pengusaha pelancongan bumiputera baru untuk menjana pertumbuhan ekonomi negara dalam sektor pelancongan.
  2. Pengusaha Ejen Pelancongan / Operator Pelancongan yang berdaftar dengan Kementerian Pelancongan dan keseluruhan ekuitinya dimiliki 100% oleh kaum bumiputera.

MISI

  1. Menyatupadukan ahli dari semua kaum bumiputera melalui program-program anjuran BUMITRA MALAYSIA.
  2. Menjadikan BUMITRA MALAYSIA sebuah Persatuan yang diiktiraf di peringkat antarabangsa.
  3. Memperbanyakkan ‘networking’ dengan Persatuan Pelancongan dari luar negara.
  4. Bekerjasama dengan agensi kerajaan khasnya KPL/TM dalam mempromosikan pelancongan.